அம்மான்னா சும்மாவா?

Sunday, June 26, 2011

ஈழ‌த்தாய்

தனி ஈழம் பெற்றுத் தர ஜெயலலிதாவால் மட்டுமே முடியும்! - உலகத் தமிழ் பண்பாட்டு இயக்கம்
(ந‌ன்றி - thatstamil.com)

வாழ்க‌ அம்மா. வெல்க‌ ஈழ‌ம்.


 

http://www.techsys.co.za http://www.target.co.za http://www.unearth.co.za