அம்மான்னா சும்மாவா?

Thursday, November 06, 2008

வீர சாத்வியும் புரோஹிட்டும்

Lt Col Srikant Prasad Purohit, the main conspirator in the Malegaon blasts, has reportedly confessed to being the mastermind of the Malegaon blast. According to sources, the 37-year-old officer reportedly told police that he had mapped the conspiracy and provided RDX and weapons for the 'revenge' attack which killed six people.
(நன்றி - ibnlive)

வந்தேஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏ மாதரம்.

வாழ்க பாரதம். வாழ்க புரோஹிட்.

1 Comments:

 • இலைக்காரரே இதென்ன பாஷை?
  எனக்கு பாரத்தின் தாய் மொழியும் தெய்வீக மொழியான சமஸ்கிருதமும் நீஷ பாஷை தமிழும் தான் தெரியும்.
  இருந்தாலும் நீங்கள் சொன்னால் சரியாகத்தான் இருக்கும்.
  அதனால் நானும் சொல்லிக்கொள்கிறேன்
  "வந்தேஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏ மாதரம்.

  வாழ்க பாரதம். வாழ்க புரோஹிட்."

  By at 11/07/2008 7:13 AM  

Post a Comment

<< Home


 

http://www.techsys.co.za http://www.target.co.za http://www.unearth.co.za