அம்மான்னா சும்மாவா?

Tuesday, May 15, 2007

இந்துக்களை நிந்திக்கும் கருணாநிதி

வழக்கம் போல கயவன் கருணாநிதி இந்துக்களை நிந்திக்கும் வேலையை ஆரம்பித்து விட்டான்.

செய்தி 1

செய்தி 2

விரிவான பதிவினை விரைவில் இடுகின்றேன். 80 கோடி இந்துக்களும் இதை ஒன்று சேர்ந்து எதிர்ப்போம்.

வாழ்க தயாநிதி. வீழ்க கருணாநிதி.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home


 

http://www.techsys.co.za http://www.target.co.za http://www.unearth.co.za