அம்மான்னா சும்மாவா?

Friday, December 02, 2011

கைப்புள்ள‌ ஸ்டாலின்

எந்த நேர‌த்தில் கைப்புள்ள‌ ஸ்டாலின் என்று ஒரு புத்த‌க‌ம் வெளியிட்டார்க‌ளோ தெரிய‌வில்லை. ஸ்டாலின் நிஜ‌மாக‌வே கைப்புள்ள‌ ஆகிவிட்டார்.

வ‌டிவேலு ஒரு ப‌ட‌த்தில் ஏய் நானும் ர‌வுடிதான் அரெஸ்ட் செய்யா என்று போலீஸிட‌ம் கெஞ்சுவார். பாவ‌ம் ஸ்டாலினுக்கும் அந்த‌ நிலை வ‌ந்துவிட்ட‌து.

வாழ்க‌ அம்மா. வீழ்க‌ க‌ருணாநிதி.

2 Comments:

  • Nanru Sago.

    By at 12/02/2011 10:02 AM  

  • Tamilmanam vote 1.

    By at 12/02/2011 10:05 AM  

Post a Comment

<< Home


 

http://www.techsys.co.za http://www.target.co.za http://www.unearth.co.za