அம்மான்னா சும்மாவா?

Sunday, August 19, 2007

வந்தே மாதரம்

மைனாரிட்டி ஆட்சி புரியும் கொலைஞர் கருணாநிதியும், ரோம நாட்டின் ராணி சோனியாவும் நம் பாரதத்தை சூரையாடும் செயலை பாருங்கள்.

இந்த கயவர்களை உலகை விட்டு விரட்ட ஆனைவரும் ஆங்காங்கே சத்ருசங்கார யாகம் நடத்துவோம்.

வாழ்க பாரதம். வீழ்க திம்மிக்கள்.

1 Comments:

  • யோவ்! இன்னாய்யா, இங்கிலிபீஷுல இருக்குது உன் லின்க்?

    இலைக்காரன்னா, ஜெயாவோடைய "அந்த" எலையா(!)?

    கருமம், கருமம்!

    அபிஷ்டு, நீயெல்லாம் ஒரு ஜென்மமா?

    By at 8/20/2007 1:01 AM  

Post a Comment

<< Home


 

http://www.techsys.co.za http://www.target.co.za http://www.unearth.co.za