அம்மான்னா சும்மாவா?

Friday, May 13, 2011

வாழ்க வாழ்க

உலகின் ஒரே தங்க தாரகையும் ஈழத்தாயும் ஆகிய நம் அம்மாவை மகத்தான வெற்றி பெற செய்து அதன் மூலம் பல சந்ததியினருக்கு தேவையான புண்ணிய பலனை பெற்று விட்ட தமிழக மக்களை வாயார வாழ்த்துவோம்.

வாழ்க அம்மா. வீழ்க ராஜபக்சே.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home


 

http://www.techsys.co.za http://www.target.co.za http://www.unearth.co.za