அம்மான்னா சும்மாவா?

Tuesday, July 04, 2006

புலிகளுக்கு உதவும் சிறுத்தைகள்

நமது புண்ணிய பூமியில் தீவிரவாதிகளுக்கு உதவும் போக்கு அதிகரித்து இருக்கும் போக்கை விளக்க நான் இட்ட பதிவு.

ஏற்கனவே உள்ள திம்மிக்கள் போதாது என்று புது திம்மிக்கள் அவதாரம் எடுத்து உள்ளனர். சிறுத்தைகள் கட்சி தீவிரவாதிகளுக்கு கொடுக்கப்படும் இடம் போதாது எனவும் மேலும் சலுகைகள் அளிக்க வேண்டும் என்று மைனாரிட்டி ஆட்சி புரியும் கருணாநிதியிடம் தெரிவித்து உள்ளனர். இதை பற்றி மேல் விபரம் அறிய இங்கு பாருங்கள்.

1 Comments:

  • "பிரா"மணர்கள் ஏன் அதிமுகவை ஆதரிக்கின்றனர்?

    By at 7/04/2006 11:42 PM  

Post a Comment

<< Home


 

http://www.techsys.co.za http://www.target.co.za http://www.unearth.co.za